Tavoitteet, toiminta- ja kasvatusperiaatteet

Ammatillinen perhekoti PikkuPriha aloitti toimintansa tammikuussa 2008. Yksityinen perhekotimme tarjoaa viidelle huostaan otetulle 0 – 21 vuotiaalle lapselle ja/tai nuorelle turvallisen, rakastavan ja lämminhenkisen perhelähtöisesti toimivan kodin. Sijoitus voi olla pitkäaikainen, kotia korvaava tai avohuollon tukitoimena.

Perhekotimme on suunniteltu lasten- ja nuorten ympärivuorokautista hoitoa ja kasvatusta varten.

Lisäksi tavoitteemme on järjestää leiri-, retki- ja lomatoimintaa sekä toimia mahdollisuuksien mukaan tuki- ja kriisiperheenä.

Tavoitteet, toiminta- ja kasvatusperiaatteet

Hoito- ja kasvatustavoitteinamme ovat:

 • Ympärivuorokautinen hoito- ja kasvatus tasapainoisen, vastuullisen aikuisuuden saavuttamiseksi
 • Jokapäiväisiin kotiaskareisiin ja arkirutiineihin ohjaaminen
 • Omatoimisuuteen ja itsenäiseen toimintaan tukeminen
 • Lapsen erityistuen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen
 • Tavoitteet, toiminta- ja kasvatusperiaatteet

  Hoito- ja kasvatustavoitteinamme ovat:

 • Erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin tutustuttaminen ja ohjaaminen
 • Koulutyön tukeminen kotona
 • Kokonaisvaltainen fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja emotionaalinen tukeminen
 • Kannustava, turvallinen ja itsetuntoa vahvistava ilmapiiri
 • Työtapoja ja menetelmiä

  Perhekodissamme on yhteisesti sovitut yleiset "pelisäännöt" päivittäisistä ja viikoittaisista toiminnoista kuten ruokailuista, nukkumaanmenoajoista, kaveripäivistä, harrastuksista, kotiläksyjen tekemisestä, kotiintuloajoista, siivouksesta, vaate- ja ruokahuollosta, viikkorahasta yms. lapsen ikä- ja kehitystaso sekä yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

  Kodin viikoittaisista tapahtumista ja toiminnoista keskustelemme tarvittaessa vähintään kerran viikossa kaikki yhdessä. Säännöllisten kasvatuskeskustelujen tavoitteena on ohjata lasta/nuorta ikätasoisen mukaiseen vastuunkantoon ja ymmärrykseen lapsen oikeuksista sekä velvollisuuksista.

  Lasten yksilölliset asiakas- ja kasvatussuunnitelmat pidämme ajan tasalla ja säilytämme kaikki lasta koskevat paperit lukitussa kaapissa toimistossamme. Perhekodin aikuiset pyrkivät pitämään vuorotellen vapaaviikonlopun joka 3. viikonloppu työssä jaksamiseksi ja jaamme vastuutamme ruokahuollosta, vaatehuollosta ja arkirutiinien pyörittämisestä.

  Korostamme perhelähtöisessä toiminnassamme yhdessä tekemistä sekä kotona että kodin ulkopuolella sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä.

  Tavoitteet, toiminta- ja kasvatusperiaatteet

  Biologiset vanhemmat ja sukulaiset

  Järjestämme yhteydenpidon vanhempiin ja lähisukulaisiin kunkin lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden kuitenkin aina lapsen etua ensisijaisesti ajatellen.

  Sijoitettujen lasten/nuorten vanhemmat voivat vierailla luonamme ja osallistua lapsen juhliin sekä tapahtumiin sovitusti.

  Tavoitteet, toiminta- ja kasvatusperiaatteet

  Sijoittajakunnat

  Teemme sijoittavien kuntien kanssa tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä ostopalvelusopimusten ja asiakas-/huoltosuunnitelmien sekä lapsen tilanteen raportoinnin ajantasaisena pitämiseksi.

  Yhteistyömme lähtökohtana on avoimuus, rehellisyys ja kunnioittava vuorovaikutuksellinen lapsen edun huomioonottava sijaishuoltajuussuhde.

  Tavoitteet, toiminta- ja kasvatusperiaatteet

  Yhteistyökumppanit

  Yhteistyökumppaneitamme ovat luonnollisesti sijoittavien kuntien lisäksi kaikki ne tahot, jotka ovat osallisena vaativassa kasvatustyössämme.

  Kasvatuksen, opetuksen, terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset sekä kaikki ne instituutiot, jotka osallistuvat työskentelyyn sijoituslasten parhaaksi.